Необхідність отримання відповідних дозвільних документів на переобладнання та перепланування будинку у разі поділу його в натурі

27 січня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 361/2430/18-ц, провадження № 61-12338св20 (ЄДРСРУ № 94525170) досліджував питання щодо особливостей поділу домоволодіння в натурі.

Відповідно до частини першої статті 356 ЦК України власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.

Частиною першою статті 358 ЦК України передбачено, що право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою.

Згідно з частинами другою-третьою статті 358 ЦК України співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майно, що є їхньою спільною частковою власністю. Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності. У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють і користуються спільним майном, відповідної матеріальної компенсації.

Відповідно до статті 361 ЦК України співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.

Згідно з частиною другою статті 364 ЦК України якщо виділ в натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим (частина друга статті 183 цього Кодексу), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою.

Статтями 364, 367 ЦК України передбачено, що кожен із співвласників має право на виділ його частки майна, що є у спільній частковій власності, в натурі або його поділ з дотриманням вимог статті 183 ЦК України.

За відсутності згоди співвласників про поділ спільного майна таке питання вирішується судом.

Львівська облдержадміністрація з метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політикиоголошує прийом документів для формування нового складу Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації. Документи приймаються з 26 березня по 12 квітня 2021 року.

Формування нового складу Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації відбуватиметься шляхом рейтингового електронного голосування орієнтовно з 12 травня по 15 травня 2021 року.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства подавати кандидатури до нового складу Громадської ради при Львівській облдержадміністрації.

Для участі в рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (приклад).

До заяви додаються:

рішення, про делегування для участі в рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради (рішенняприйняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства) (приклад);

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто (приклад);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності) (приклад);

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

відомості про результати діяльностіінституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради (приклад);

відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти, номер контактного телефону (приклад).

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Заява та згода на обробку персональних даних з підписом надсилається у сканованому вигляді, рішення про делегування надсилається з підписом та печаткою у сканованому вигляді, а всі інші документи, які додаються до заяви  надсилаються в електронну вигляді на адресу: communicationloda@gmail.com з приміткою «Документи кандидата до Громадської ради при ЛОДА».

Відповідальна особа за прийом документів: Шумей Уляна.

Надання консультацій з питань подачі документів за телефоном: 2 999 555 щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 09:00 до 18:00 (пт. з 09:00 до 17:00), перерва з 13:00 до 14:00.

_1616762468_613x321.94115024521_3_0_nw